Samarbetspartners

Samarbetspartners

För att utveckla företaget samarbetar jag med erfarna kollegor:

 • Carl-Johan Rangsjö, Konsult Mark Vatten, har lång erfarenhet av större projekteringar och utredningar kring jordbrukets vattenanläggningar i anslutning till dagvatten och exploatering. (Tel. 070-349 12 66)
 • Ronny Sköller, tidigare ingenjör vid lantbruksnämnden, har projekterat större rörledningar, invallningar, varit förrättningsman för dikningsföretag och jobbar nu som täckdikningsprojektör. (Tel. 070-285 17 50)

Entreprenörer som är medlemmar i Svenska Dränerares Riksförbund (SDR)

 • Thomas Segerberg (Tel. 070-696 19 44)
 • Kenneth Fyhr (Tel. 070-531 38 20)
 • Rune Carlsson (Tel. 070-584 12 00)
 • … och gärna flera framöver

Anuschka Heeb Växt o Vatten

Växtproduktion och vattenfrågor är den röda tråden i mitt arbetsliv. Kopplingen mellan en bra dränering, en bra växtodling och en bra miljö är tydlig för mig och därför tycker jag att det är viktigt att arbeta med dräneringsfrågorna. Från höst till vår projekterar jag täckdikningsplaner och tar uppdrag kring dikesunderhåll samt håller i kurser. Övrig tid jobbar jag hos Lovang Lantbrukskonsult AB som växtodlingsrådgivare. Tidigare har jag

 • varit koordinator för den hydrologiska forskningsenheten på SMHI (hösten 2016)
 • hållit i kurser om dikningsföretag och tagit fram rådgivningsmaterial på Jordbruksverket (2013-2016) t.ex. ”Äga och förvalta diken” (LRF 2014), "Från idé till fungerande tvåstegsdike" (jo 2016:15), "Underhåll ditt dike för ett rikare odlingslandskap" (jo 2018:1) samt  "Täckdikning - för bättre skörd och miljö" (jo 2018:2)
 • arbetat för bättre näringsutnyttjande, mindre förluster och minskat övergödning som rådgivare inom Greppa Näringen på Länsstyrelsen Östergötland (2005-2013)
 • arbetat internationellt i HELCOM Östersjöprojektet Baltic Compass (2012)
 • forskat om näringstillförsel och produktkvalitet inom växtproduktion på Sveriges lantbruksuniversitet (2001-2005) 
 • jobbat praktiskt inom grönsaksodling och spannmålsförädling 
 • och läst biologi med inriktning växtfysiologi och vattenrening (1991-1996)